Tel.: 777 067 508Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Mzdy

Daňový kalendář

Ceník

Kontakt

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví):

 

          

•   zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
•   vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
•   zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů pro ZP a OSSZ
•   zpracování daňového přiznání k DPH
•   zpracování ostatních daní (např. daň silniční)
•   příprava podkladů ke kontrole
•   zastupování na úřadech

        

 
 

       

   Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku,  přehled pohledávek a závazků,  daňová přiznání v tištěné podobě.