Tel.: 777 067 508Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Mzdy

Daňový kalendář

Ceník

Kontakt

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňový kalendář pro rok 2015

       LEDEN

Pondělí 11.1.2016
Spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 20.1.2016
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
Pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Pondělí 25.1.2016
Spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
Spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
                                      – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
                                      – výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ÚNOR

Pondělí 1.2.2016
Biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
Daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2015

Pondělí 9.2.2015
Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16.2.2015

Daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňov10ací období 2015
 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015
                     – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

Pátek 20.2.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Úterý 24.2.2015
Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                       

Středa 25.2.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za leden 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
                                      – souhrnné hlášení za leden
                                      – výpis z evidence za leden
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015

Pátek 28.2.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
Odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
podobných her za odvodové období 2015
 

 

 

 

 

 

       BŘEZEN

Pondělí 2.3.2015
Daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
                      - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
Odvod z loterií a jiných podobných her - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015

Čtvrtek 12.3.2015
Spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16.3.2015
Daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
                      – podání oznámení platebního zprostředkovatele

Pátek 20.3.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Středa 25.3.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za únor 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
                                      – souhrnné hlášení za únor
                                      – výpis z evidence za únor
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015

Pátek 27.3.2015
Spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Úterý 31.3.2015
Daň z příjmů -
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015
 

 
       DUBEN

Úterý 1.4.2015
Daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
                      – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
Pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
              - podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

Čtvrtek 9.4.2015
Spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 15.4.2015
Daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015

Pondělí 20.4.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za  1. čtvrtletí 2015
Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

Pátek 24.4.2015
Spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Pondělí 27.4.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za březen 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
                                      – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
                                      – výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015

Čtvrtek 30.4.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015
 
 
       KVĚTEN

Pondělí 11.5.2015
Spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 20.5.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Pondělí 25.5.2015
Spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                        – daňové přiznání za duben 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
                                      – souhrnné hlášení za duben
                                      – výpis z evidence za duben
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015

 
 
       ČERVEN

Pondělí 1.6.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
Daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
                                      – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Úterý 9.6.2015
Spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 15.6.2015
Daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Pondělí 22.6.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Středa 24.6.2015
Spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 25.6.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za květen 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
                                      – souhrnné hlášení za květen
                                      – výpis z evidence za květen
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015

Úterý 30.6.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015
 

 
      ČERVENEC

Středa 1.7.2015
Daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
Pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

Pátek 10.7.2015
Spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 15.7.2015
Daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015

Pondělí 20.7.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za   2. čtvrtletí 2015
Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

Pondělí 27.7.2015
Spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                        – daňové přiznání za červen 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
                                      – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
                                      – výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015

Pátek 31.7.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015
 
 
      SRPEN

Pondělí 11.8.2015
Spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 20.8.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Pondělí 24.8.2015
Spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                        – daňové přiznání za červenec 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
 

Úterý 25.8.2015
Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za červenec
                                      – souhrnné hlášení za červenec
                                      – výpis z evidence za červenec
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015

Pondělí 31.8.2015
Daň z příjmů -
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
Daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000Kč)
 

 
       ZÁŘÍ

Středa 9.9.2015
Spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Úterý 15.9.2015
Daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

Pondělí 21.9.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Čtvrtek 24.9.2015
Spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Pátek 25.9.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
                                      – souhrnné hlášení za srpen
                                      – výpis z evidence za srpen
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015

Středa 30. 9.2015
Daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle     § 82 a § 82a zákona o DPH
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015
 
 
       ŘÍJEN

Pondělí 12.10.2015
Spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 15.10.2015
Daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015

Úterý 20.10.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015
Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

Pondělí 26.10.2015
Spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                        – daňové přiznání za září 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
                                      – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
                                      – výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015


 
 
       LISTOPAD
 

Pondělí 2.11.2015
Daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015


Pondělí 9.11.2015
Spotřební daň – splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 20.11.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Středa 25.11.2015
Spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
                        – splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
                                      – souhrnné hlášení za říjen
                                      – výpis z evidence za říjen
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015

Pondělí 30.11.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
Daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 

 
       PROSINEC

Čtvrtek 10.12.2015
Spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

Úterý 15.12.2015
Daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

Pondělí 21.12.2015
Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
                      – pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

Pondělí 28.12.2015
Spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
                        – daňové přiznání za listopad 2015
                        – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
                                      – souhrnné hlášení za listopad
                                      – výpis z evidence za listopad
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015

Čtvrtek 31.12.2015
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015