Tel.: 777 067 508Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Mzdy

Daňový kalendář

Ceník

Kontakt

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Účetnictví (dříve podvojné):

           

•   zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
•   vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
•   zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů pro ZP a OSSZ
•   zpracování daňového přiznání k DPH
•   zpracování ostatních daní (např. daň silniční)
•   příprava podkladů ke kontrole
•   zastupování na úřadech
•   účetní poradenství
 

      


      

      

 Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy
 - účetní  deník,  seznam  pohledávek  a  závazků,  roční  účetní  závěrka,  výkaz zisku  a  ztráty,  rozvahu, daňová přiznání v tištěné podobě.